กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ แทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐิน วัดมกุฏกษัตริยาราม และวัดราชประดิษฐฯ

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ แทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐิน วัดมกุฏกษัตริยาราม และวัดราชประดิษฐฯ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม และวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ภาพจาก มติชน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดา

ภาพจาก มติชน

ภาพจาก มติชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *